Reglement WTC SAMEN STERK

 1. Elk lid ontvangt een exemplaar van dit reglement en verklaart zich er naar te schikken. Lidgeld betalen telt als akkoordverklaring.
 2. Iedereen moet zich aan de verkeersreglementen houden.
 3. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 4. De maximum snelheid is 30 km/uur.Men dient zich echter te houden aan de snelheid opgelegd door de baankapitein.
 5. De baankapitein is verantwoordelijk voor een goed verloop van de rit.
 6. De beslissing om bij slecht weer een rit niet te laten doorgaan wordt genomen door de aanwezige leden bij het vertrekpunt.
 7. Voor leden die zich niet houden aan de regels van dit huishoudelijk reglement of regelmatig door inbreuken of wangedrag de goede geest van de club zouden schaden, behoudt het bestuur zich het recht om die persoon uit de club te verwijderen
 8. Voor het regelmatigheidscriterium telt de top 3 van het meest aantal gereden ritten. Er is slechts één top 3 voor de A- en B-ploeg samen.
 9. Men is verplicht om elk seizoen 1/3 het aantal ritten te rijden. Indien men dit niet haalt , zal bij de laatste rit 25 euro bijgedragen worden.Indien dit bedrag niet wordt bijgedragen , wordt het van de waarborg afgehouden.
 10. Na de rit gaan de verschillende groepen samen zitten.Als verschillende groepen elkaar tegenkomen bij het einde van de rit wordt er gezamenlijk verder gereden.
 11. Wanneer een lid betaald heeft voor een georganiseerde rit of feest,kan deze het betaalde bedrag niet terug bekomen behoudens speciale reden.
 12. Ieder lid dient zijn/haar lidgeld te betalen voor de aanvang van het seizoen (1 maart).
 13. Elk lid dient een eigen verzekering af te sluiten (bij voorkeur VWB) : Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand. Bij een ongeval meldt men dit ook aan het bestuur. Belangrijk om weten is dat het bestuur noch de club verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen !!
 14. Elke persoon(nieuw)welke met de club wil meerijden zal na 5 deelnames verplicht zijn lid te worden van de club. Om lid te worden dient men lidgeld te betalen.Die 5 ritten rijden ze op eigen verantwoordelijkheid en achteraan de groep, zodat noch het bestuur, noch de club aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten of ongevallen door hen veroorzaakt.